Rau câu 02

Bánh rau cau tuyệt đối không có “chất bảo quản” và bánh được làm bằng nước dừa.
Để bảo quản bánh tốt , các bạn hãy lấy bánh từ hộp ra rồi để bánh vào tủ lạnh, độ lạnh từ 3-5 độ, để trong tủ lạnh giữ đựoc 4 ngày nhé các bạn và bánh chỉ có thể để bên ngoài 5 giờ.

Loại: Rau câu
Giá bán lẻ: Liên hệ